Waarom gevelbank?

Waarom Gevelbank?

De Gevelbank biedt je een onverwachte plek voor je deur, voor een koffietje in de zon of een goe klapke met vrienden en buren.
Zo krijg je alle voordelen van een bank voor de deur (zon, gezelligheid, extra ruimte, …) zonder de mogelijke bezwaren van een permanente bank (vrije doorgang op het voetpad, nachtlawaai). Je hebt een bank wanneer je gezellig voor je deur wil zitten en de bank verdwijnt wanneer je straat rustig hoort te zijn. Probeer het zelf eens, want het is fantastisch om te zien wat een Gevelbank met het buurtleven doet.

Onze samenleving kan een extra portie sociale cohesie en menselijke warmte goed gebruiken. Een actiever buurt- en straatleven draagt hiertoe bij. Denk maar aan de charmante sfeer in Zuid-Europese of Oosterse woonwijken. Ook bij ons waren de straten niet lang geleden veel levendiger. Iedereen kende iedereen, al was het maar van zien. Mensen leerden elkaar kennen op den dorpel (ne preutekoeler in ‘t Gents) voor hun deur.

Gevelbank is geen nieuw idee, het is de heruitvinding van een bank die we recupereerden na de afbraak van het oude Bijloke ziekenhuis. Het concept is ergens verloren gegaan, terwijl een stad als Gent met al zijn gezellige straatjes, rijwoningen en warme inwoners de uitgelezen plek is voor (nog) meer bruisend buurtleven. Voor ons tellen de nieuwe ontmoetingen en extra plaats om van zon en straat te genieten.